Pater F. Fabry
U steunt ons met een gift aan het:
Wat is het Steunfonds voor Middelares en Koningin?
Een fonds dat gelden inzamelt om de zending tot evangelisatie en zielzorg, door middel van Middelares en Koningin, te volbrengen.
Middelares en Koningin wil Jezus - het Licht van de wereld - door Maria dicht bij de harten van de mensen brengen. Op een eigentijdse manier. Daar zijn persoonlijke inzet en gebed voor nodig, maar ook bedrijfsactiviteiten. En met alleen de opbrengst van het abonnementsgeld kunnen wij die niet bekostigen.

Middelares en Koningin heeft meer financiële middelen nodig.
U helpt ons met een gift op:
postrekening 000-0409917-92
IBAN: BE 12 0000 4099 1792
BIC: BPOTBEB1
van Middelares en Koningin, Leuven.
Met vermelding van “Steunfonds”.
(U ontvangt een bevestiging hiervan.)

Middels een ‘Duolegaat’ kan u uw erfgenamen éxtra begunstigen en tegelijkertijd Middelares en Koningin iets nalaten.

In uw testament kan u – naast familie en vrienden – ook Middelares en Koningin opnemen. En binnen een zogeheten ‘Duolegaat’ kan het zelfs voordeliger voor de familie zijn dat u samen met hen óók Middelares en Koningin iets nalaat.

Als u meer wilt weten over een testament opstellen en een schenking, klik dan hier voor de ‘Steunfondsbrochure’ in PDF-formaat.
In deze brochure worden de meest voorkomende vragen over een nalatenschap duidelijk behandeld.

Middelares en Koningin, Diestsevest 55, Leuven.
Telefoon 016 - 30.82.10. - Fax 016 - 29.52.13.
E-mail: middelares@montfortsite.be 
Onze website: www.montfortsite.be

Hartelijk dank voor wat u ons toevertrouwt.

Pater F. Fabry, directeur.

Wilt u eerst meer informatie, neem dan contact op met pater F. Fabry.
Tel. 016 - 30.82.10.