Pater F. Fabry
‘Middelares en Koningin’ wordt door vele medewerkers bekend gemaakt. Enkele duizenden mannen, vrouwen, echtparen, priesters
en religieuzen die in hun eigen omgeving, op hun eigen wijze
het tijdschrift kenbaar maken.
De medewerker wordt via het eigen infoblad ‘Adveniat’ op de hoogte gehouden van de activiteiten en ontwikkelingen.
De medewerker:
- bidt voor haar / zijn abonnees,
- bezoekt in het voorjaar de abonnees en haalt het abonnementsgeld op,
- werft nieuwe abonnees ter bevordering van de geloofsvernieuwing.