Pater F. Fabry
‘Middelares en Koningin’ is een mariaal volkstijdschrift, dat sinds 1934 door de Montfortanen wordt uitgegeven.

In het tijdschrift speelt Maria een bijzondere rol.
In de verhalen, artikelen en foto’s is vooral zij het, die ons op een liefdevolle manier dichter bij haar Zoon brengt.
Met de artikelen en de sfeervolle foto’s tracht ‘Middelares en Koningin’ de lezer te helpen meer zin aan zijn leven te geven.
Het tijdschrift inspireert, bemoedigt en troost.

‘Middelares en Koningin’ verschijnt 10x per jaar. De lezerskring bestaat uit personen van alle leeftijden, afkomstig uit alle sociale klassen.

In elke uitgave is er aandacht voor:

Christelijk geïnspireerde artikelen
Mariale lees-kijk-en-mediteer-verhalen
Eenvoudige catechese voor kinderen
Gebeden voor en met elkaar
Hartverwarmende gedichten
Puzzel en activiteitenagenda
Gevarieerd aanbod van bedevaarten
Aanbiedingen van religieuze artikelen van De Montfort Shop:
boeken, kaarsen, cd’s enz.
Elke maand voor élke abonnee, kans op een fraaie prijs
in de gratis tombola.