Pater F. Fabry
Het Montfortaans Mariaal Centrum is in heel België actief.
Sinds jaren bevordert ons apostolaat de Blijde Boodschap van Jezus Christus en moedigt het de Mariaverering aan.

Het Montfortaans Mariaal Centrum doet dit door:
De uitgave van een Mariaal maandblad
"Middelares en Koningin"
De organisatie van
"Montfort Bedevaarten"
Het werven van fondsen
om de activiteiten van dit apostolaat
te financieren.
Het leiden en ondersteunen van een Medewerkersorganisatie.
Een selectief aanbod van religieuze artikelen in ‘De Montfort Shop’