Montfortbibliotheek Leuven (GSMM)
Diestsevest 119 - 3000 Leuven
T: 016 29 12 62 - F: 016 29 05 99
E: belsecsmm@skynet.be - info@montfortbib.be
Contact: pater Frans Fabry


Montfort aan het werk, met voor zich een door hem zelf gesneden Mariabeeld

De montfortaanse bibliotheek is toegankelijk op verzoek via het secretariaat van de Montfortanen, Diestsevest 119 te Leuven, of na afspraak (tel. 016 29 12 62). U kan de bibliotheek eveneens per e-mail bereiken: info@montfortbib.be.

De collectie van de montfortaanse bibliotheek is ontsloten en opgenomen in het bestand van de KU Leuven.

Zwaartepunt van de collectie zijn de geschriften van Louis-Marie Grignion de Montfort (1673-1716); de publicaties in de geest van zijn tijd en publicaties van geestesverwanten en van leden van de drie door Montfort gestichte congregaties: het Gezelschap van Maria bekend als de montfortanen, de Dochters der Wijsheid en de Broeders van Sint-Gabriël.

De Mariale Bibliotheek die nauw aansluit bij het apostolaat van de montfortanen werd in mei 2001 overgedragen aan de Maurits Sabbebibliotheek van de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen. De collectie handschriften en oude drukken uit dit fonds werd eerder bij overeenkomst in 1996, in bewaring gegeven aan de Leuvense universiteit (link: www.theo.kuleuven.be/page/gbib/).
 

Montforts werktafel met zijn handschrift van ‘De Ware Godsvrucht’

Het raadplegen van de collectie van de Montfortbibliotheek:

De Montfortaanse bibliotheekcollectie is grotendeels geïnventariseerd en opgenomen in het bestand van de KU Leuven, LIBISnet.
Om de collectie van de bibliotheek via het Internet te raadplegen kan u in plaats van de link naar de website van de universiteitsbibliotheek (http://bib.kuleuven.be/) best de LIBISnet link gebruiken: dit is:      
 
ofwel http://opac.libis.be: voor de volledige LIBISnet catalogus
ofwel http://opac.libis.be/F/?local_base=RELI: voor de catalogus van de bibliotheken van religieuze instellingen in LIBISnet waarvan de Montfortaanse bibliotheek deel uitmaakt.

Daarmee komt u terecht op het scherm LIBISnet "Eenvoudig zoeken" - "Alle LIBISnet-catalogi". Het volstaat nu naast “Alle velden”[1] de auteursnaam en/of (een deel van) de titel te tikken en op de entertoets te drukken om op het volgende scherm te zien wat beschikbaar is en waar het te vinden (is de Montfortbibliotheek aangevinkt, klik dan daarop voor het plaatsingsnummer en de beschikbaarheid van de publicatie).
De Montfortbibliotheek heeft als afkorting GSMM. Bij het begin van 2012 zijn in totaal circa 13 500 bib records met bezit GSMM in de LIBISnet-catalogus opgenomen.
Aan de bibliotheekinformatie van de Montfortbibliotheek (“Bib Info”, tabblad bovenaan) is een schermpje verbonden waarmee u de lijst van dubbels kunt opvragen. Deze worden aan belangstellenden op vraag toegezonden.

De Montfortbibliotheek is toegankelijk via het Provincialaat
van de Montfortanen, Diestsevest 119 te Leuven, of na afspraak
(tel. 016 29 12 62). U kan de bibliotheek eveneens per e-mail bereiken: info@montfortbib.be.

[1] U kunt ook “Alle velden” wijzigen en kiezen voor Auteurs, Titels of Onderwerpen en pas dan een zoekterm tikken.