Maria
Montfortaans Mariaal CentrumI
Diestsevest 55
I
3000 Leuven
I
Tel. 016 – 30.82.10
I
Fax. 016 – 29.52.13
www.montfortsite.be
E-mailadressen:

Middelares en Koningin (tijdschrift en diversen): middelares@montfortsite.be

Montfort Bedevaarten:
bedevaarten@montfortsite.be

De Montfort Shop:
shop.montfortsite@skynet.be

Kantooruren:
elke werkdag van 8.00 tot 12.00 u
en van 12.30 tot 16.30 u
('s vrijdags tot 14.30 u)